Бидний тухайБЭЛГЭ ТЭМДЭГ:

Хууль ёс, төрөө дээдлэн хүндлэгч, шударга үнэнийг эрхэмлэгч, кибер орон зайн аливаа халдлага, довтолгооноос хамгаалан тэмцэгч, аюулгүй байдлыг сахиулагч гэсэн агуулгыг харуулсан бэлгэдэлтэй.

Бэлгэ тэмдгийн утга нь: Хар сүлд - эр цэргийн сүр хүч, элгэн түмний эв нэгдэл, эрхэмсэг төрийн шударгуу ёс, тусгаар байдлыг, Гал - мандан бадрахыг, Цэнхэр дэлхий, нарны алтан шар цацраг - кибер орон зайг, Бамбай - кибер орон зай дахь хамгаалалтыг, Товруу - ертөнцийн зүгийг, Түмэн насан хээ - төгсгөлгүй үргэлжлэн дэвшихийг, Гурван талт плат - техник технологийн хөгжлийг, Арга билэг - тасралтгүй сонор, соргог байхыг илэрхийлнэ.

АЛСЫН ХАРАА:

Чадварлаг мэргэжилтэн, шилдэг технологи, баталгаатай орчин.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Хуулиар хүлээлгэсэн үүргийг биелүүлэх нэр төр, ур чадвар, технологийг бий болгоно.